Odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku samochodowym: od czego zależy?

Odszkodowanie za śmierć rodzica
Śmierć członka rodziny w wypadku to szok i ślad na psychice na resztę życia. Kto może się ubiegać o odszkodowanie po śmierci rodzica?

Śmierć rodzica w wypadku to szok i ślad na psychice na resztę życia. To niepowetowana strata, po której trudno się pozbierać. Zachowanie trzeźwości umysłu potrzebnej do organizacji pogrzebu to niełatwe zadanie, nie wspominając o kwestiach odszkodowania za tę śmierć.

Warto wówczas zwrócić się do kogoś, kto ma doświadczenie i umysł nie zaprzątnięty żałobą. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Kim jest osoba bliska? Najprostsza definicja mówi, że:

bliską osobą jest członek rodziny - krewny lub powinowaty.

Należy jednak mieć na uwadze, że osoba prawdziwie bliska to taka, z którą pozostajemy w zażyłych relacjach.

W przypadku zadośćuczynienia za śmierć rodzica, tę zażyłość trzeba będzie udowodnić. Im większa zażyłość i zależność poszkodowanego od osoby zmarłej, tym wyższe świadczenie można uzyskać.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Według polskiego porządku prawnego zadośćuczynienie i odszkodowanie to nie są te same świadczenia.

Oznacza to, że zadośćuczynienie może przysługiwać nam nawet po wypłacie odszkodowania.

Odszkodowanie ma za zadanie pokryć:

 • szkodę rzeczywistą - jeśli w wypadku został rozbity samochód rodzica,
 • utracone korzyści - utrata zarobku, który zmarły rodzic mógłby osiągnąć.

Odszkodowanie ma być równomierne do rozmiarów powstałej szkody.

Zadośćuczynienie przysługiwać będzie za wszystkie szkody niematerialne, czyli:

 • wieczna utrata jednego z rodziców,
 • konieczność wychowywania się w niepełnej rodzinie,
 • brak wzorca,
 • trauma,
 • brak środków do życia,
 • prześladowanie w szkole związane z brakiem rodzica,
 • każda niedogodność i dyskomfort z powodu utraty rodzica.

Kto może liczyć na odszkodowanie po śmierci rodzica?

Tak jak w przypadku wszystkich zgonów w wypadku, każdy podmiot i osoba, które ponoszą stratę w związku ze śmiercią ofiary wypadku mogą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Dzieci a odszkodowanie po śmierci rodzica

W naturalny sposób pierwszym pokrzywdzonym jest dziecko zmarłej osoby. Rodzic, decydując się na potomstwo, przyjmuje na siebie zobowiązanie, by wychować i utrzymywać dziecko do momentu usamodzielnienia się.

Średni koszt wychowania dziecka w Polsce w 2020 roku to około 250 tysięcy złotych.

Rodzice ponoszą go wspólnie, więc w momencie śmierci jednego z rodziców można przyjąć, że sprawca wyrządził straty w wysokości 125 tysięcy złotych.

Zadośćuczynienie będzie znacząco wyższe, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

Są również straty, których nie sposób wymierzyć w pieniądzu jak na przykład ból po stracie rodzica i traumę na resztę życia. Kiedy śmierć członka rodziny ma miejsce po długiej i ciężkiej chorobie, nadal stanowi to tragedię, ale przyjmuje się, że rodzina była w jakiś sposób przygotowana.

W momencie gdy śmierć następuje gwałtownie i nagle, rodzina doznaje szoku i do końca życia nic tego nie zmieni. Można się oswoić ze stratą, lecz ból pozostanie.

W wytycznych KNF ds. likwidacji szkód najważniejszą wytyczną jest aby odszkodowanie pozwalało naprawić szkodę i doprowadzić do stanu sprzed momentu jej wystąpienia lub - jeżeli to niemożliwe - rekompensowało stratę w zadowalającym stopniu.

Jaki jest zadowalający stopień rekompensaty za śmierć członka rodziny?

Trudno powiedzieć. Faktem jednak jest, że odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym sięgają sześciocyfrowych kwot. I że żadne pieniądze nie naprawią takiej krzywdy.

Współmałżonek a odszkodowanie po śmierci rodzica

Strata partnera lub partnerki to ogromny trud do udźwignięcia. Całość odpowiedzialności za rodzinę spada na jedną osobę. Mowa tutaj o utrzymaniu, wychowaniu i zajęciu się wszystkim, czym normalnie zajmowałby się zmarły, wliczając w to ciężkie prace fizyczne lub techniczne w przypadku, gdy ciężar ich wykonywania spada na kobietę.

Nieślubne dzieci a odszkodowanie po śmierci rodzica

Z reguły dzieci nieślubne nie pozostają pod opieką danej osoby, więc przy ustalaniu wysokości odszkodowania zażyłe relacje ze zmarłym nie będą jednym z argumentów. Mało tego, bardzo często dziecko pozamałżeńskie jest przyczyną konfliktu. Sąd na pewno zwróci na to uwagę.

Dziecku spoza legalnego związku bez względu na okoliczności przysługują alimenty. Jeśli zobowiązany nie płaci alimentów polubownie lub egzekucja komornicza jest bezskuteczna, świadczenie wypłaca Fundusz Alimentacyjny. W przypadku, kiedy obowiązany ginie w wypadku, obowiązek spada na sprawcę wypadku.
Dla takiego dziecka można również wnioskować o rentę rodzinną w miejsce alimentów.

Przysposobione dzieci a odszkodowanie po śmierci rodzica

Dorosły człowiek może adoptować dziecko lub przysposobić dzieci drugiego i kolejnego małżonka. Według prawa są to dzieci równoważne z rodzonymi - tak samo dziedziczą i mają takie same prawa.

Osoba przysposabiająca bierze na siebie obowiązki wynikające z rodzicielstwa, a więc zobowiązuje się do utrzymywania się i wychowywania przysposobionych dzieci. Oznacza to, że w przypadku poniesienia śmierci w wypadku, dzieci zostają bez jednego z rodziców, często również bez środków do życia.

Szkoda prenatalna a odszkodowanie po śmierci rodzica

Szkoda dotyczy także sytuacji, w których dziecka jeszcze nie było na świecie w momencie tragicznego zdarzenia. Tragiczny wypadek oznacza, że dziecko będzie się wychowywać bez jednego z biologicznych rodziców.

Naturalnym orzeczeniem w takiej sytuacji jest zasądzenie renty rodzinnej podobnie jak w przypadku już urodzonych dzieci.

W imieniu dziecka występuje prawny opiekun po tym, jak dziecko przyjdzie na świat.

Inaczej w tym przypadku wygląda kwestia zadośćuczynienia za straty moralne, uszczerbek na zdrowiu psychicznym lub traumę. Nienarodzone dziecko nie ma możliwość poznać ojca, więc nie będzie czuć bólu w związku ze stratą bliskiej osoby. Jedynie ucierpi z powodu braku ojca.

Jakie wydatki pokrywa ubezpieczenie?

Sprawca wypadku jest zobowiązany do pokrycia kosztów pochówku osoby zmarłej. Dotyczy to między innymi:

 • ubioru zmarłego (garnitur, suknia, buty),
 • trumny,
 • przygotowania ciała zmarłego do pochówku,
 • przechowywania ciała w chłodni,
 • kremacji,
 • przyozdobienia kościoła,
 • opłaty za nabożeństwo.

Poniesione koszty należy udokumentować. Na podstawie dokumentów z polisy OC sprawcy koszty zostaną pokryte.

Sprawdź również: 

Odszkodowanie za śmierć ojca

Odszkodowanie za śmierć matki

Odszkodowanie za śmierć dziecka

Wypłata odszkodowania za śmierć teścia lub teściowej


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl