Szybsze odszkodowania dla ofiar wypadków – nowa rekomendacja KNF

Wypłata zadośćuczynienia dla poszkodowanego w wypadku nie powinna przeciągać się do momentu zakończenia sprawy w sądzie lub procesu leczenia – takie zalecenie znalazło się w nowej rekomendacji KNF dla ubezpieczycieli. Nadzór zamierza skłonić towarzystwa do uporządkowania podejścia w tego rodzaju przypadkach i zwiększenia przejrzystości procesu likwidacji szkody.

Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mają chronić przed finansowymi konsekwencjami błędów, które może popełnić każdy kierowca. Narzucona prawem minimalna wysokość sumy gwarancyjnej odnosi się zarówno do szkód w mieniu, jak i szkód niemajątkowych – dotyczących osób. W 2014 r. nadzór przygotował zalecenia dotyczące likwidacji szkód pierwszego typu, a 21 czerwca KNF wydała rekomendację, która ma uporządkować procesy ustalania i wypłaty zadośćuczynienia w przypadkach, gdy w zdarzeniu drogowym ucierpią ludzie.

Ubezpieczyciele mają czas do końca roku

Dokument KNF zawiera 21 rekomendacji. Ubezpieczyciele mają czas do końca roku, by wprowadzić je w życie lub, w myśl zasady „zastosuj lub wyjaśnij”, przedstawić nadzorowi informację o tym, jak zrealizują najważniejsze zalecenia.

Pierwsza grupa wymagań dotyczy wewnętrznych procesów. Komisja spodziewa się m.in., że ubezpieczyciele będą kontrolować procedury ustalania i wypłaty zadośćuczynienia. Służyć ma temu np. nagrywanie rozmów telefonicznych i wykorzystywanie instytucji „tajemniczego klienta”. Ta część działalności towarzystw powinna być również objęta regularnymi wewnętrznymi audytami.

KNF odwołuje się także wprost do problemu wynagradzania likwidatorów. „Zakład ubezpieczeń nie powinien uzależniać wynagrodzenia likwidatora od wysokości kwot zadośćuczynienia” – wskazano w dokumencie.

Zadośćuczynienie – możliwie szybkie, bez sztywnego trzymania się procentów

Dla konsumentów najbardziej istotne będą zalecenia odnoszące się do procedury ustalania wysokości wypłaty i komunikacji na linii klient-ubezpieczyciel. Nadzorca wskazuje, że towarzystwo powinno po otrzymaniu zgłoszenia „samodzielnie i aktywnie” wykonać wszelkie możliwe działania tak, aby wypłacić zadośćuczynienie jak najszybciej. KNF zaleca m.in.:

  • Nie oczekiwać na wyrok sądu, gdy możliwe jest samodzielne ustalenie przez zakład ubezpieczeń wysokości zadośćuczynienia.
  • Nie uzależniać terminu wypłaty od zakończenia procesu leczenia poszkodowanego.
  • Nie przerzucać na poszkodowanego ciężaru uzyskania dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeśli można je samodzielnie pozyskać.
  • Jeśli poszkodowany korzysta z pełnomocnika, kierować wszelką korespondencję również do jego wiadomości.
  • Przekazać poszkodowanemu „z własnej inicjatywy” wyliczenie, na podstawie którego ustalono wysokość zadośćuczynienia, zawierające wszelkie okoliczności i wyceny.
  • Jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, wskazanie kwoty, o którą pomniejszono zadośćuczynienie wraz z uzasadnieniem.
  • Zaproponować poszkodowanemu przeprowadzenie na koszt towarzystwa niezbędnych badań lekarskich lub diagnostycznych niezbędnych do ustalenia wysokości zadośćuczynienia. Poszkodowany nie musi wyrazić zgody na taką propozycję.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia ubezpieczyciel powinien indywidualnie zbadać okoliczności zdarzenia. W rekomendacji znalazła się rozbudowana lista elementów, które ubezpieczyciel powinien uwzględnić przy wycenie, także w przypadkach, gdy zadośćuczynienie mają otrzymać bliscy ofiary wypadku.

KNF oczekuje, że świadczenie będzie „przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego, jednakże powinna również być utrzymana w rozsądnych granicach i nie powodować nieuzasadnionego wzbogacenia”. Nadzór wskazuje także, iż:

  • Stopa życiowa poszkodowanego nie powinna mieć wpływu na wysokość zadośćuczynienia.
  • Zakład ubezpieczeń nie powinien ustalać wysokości zadośćuczynienia kierując się wyłącznie procentowym stopniem uszczerbku na zdrowiu.

Brak jednolitości niepokoi nadzór

Problem zadośćuczynienia dla ofiar wypadków przyciągnął uwagę komisji, ponieważ wśród ubezpieczycieli brakuje jednolitego podejścia do wyznaczania wysokości takich świadczeń. Prawo nie narzuca kryteriów określania zadośćuczynienia, co prowadzi do przyznawania bardzo zróżnicowanych kwot w podobnych sprawach.

"Istnieją duże dysproporcje pomiędzy wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń kwotami zadośćuczynienia a kwotami zadośćuczynienia zasądzanymi w tych samych sprawach przez sądy powszechne" – czytamy w stanowisku KNF ze stycznia 2016 r. zapowiadającym prace nad rekomendacją. Kancelarie specjalizujące się w sprawach dotyczących wypadków często z powodzeniem podważają decyzje towarzystw. Ubezpieczyciele ponoszą w związku z tym znaczące straty finansowe (m.in. obsługi prawnej, kosztów sądowych i odsetek), co niepokoi nadzorcę.

Michał Kisiel


Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szybsze-odszkodowania-dla-ofiar-wypadkow-nowa-rekomendacja-KNF-7415502.html

(YAY Foto)


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl