Wypadek ze skutkiem śmiertelnym: kto może starać się o odszkodowanie?

Każdego roku na polskich drogach tysiące osób traci życie. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym niesie ze sobą wiele tragicznych konsekwencji. Niepotrzebna i nagła śmierć jest jedną z nich. Sprawa prokuratorska i sąd wobec sprawcy to druga strona medalu. Jest jeszcze trzecia – roszczenia poszkodowanych lub bliskich wobec winnego wypadku. Kto może domagać się zadośćuczynienia?

Nagła śmierć bliskiej osoby w wypadku drogowym zawsze wywołuje wielki emocje. To tragiczne zdarzenie wpływa negatywnie na sferę psychiczną, emocjonalną, ale także i materialną najbliższych zmarłego. Prawo przewiduje tutaj możliwość pomocy, o którą poszkodowani mogą się ubiegać z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Jednym z nich jest odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Przeczytaj artykuł i dowiedz się kto, w jaki sposób i o jakie świadczenia może ubiegać?

Wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Postępowanie z ubezpieczycielem: ZASADY

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z olbrzymimi zmianami w życiu codziennym. To okres żałoby i poczucia straty oraz krzywdy. Zazwyczaj następuje też znaczące pogorszenie sytuacji materialnej, zwłaszcza gdy w wypadku ginie najważniejszy lub jedyny żywiciel rodziny. Tym wypłata rodzaju świadczeń zależy od tego, jakie skutki wywołał wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Bliscy zmarłego mogą starać się między innymi o:

 • zadośćuczynienie,
 • odszkodowanie,
 • rentę,
 • zwrot kosztów związanych z pogrzebem.

Pamiętaj jednak, że każde z roszczeń wymaga szczegółowego udowodnienia oraz udokumentowania. Samo odszkodowanie czy zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny ma za zadanie zrekompensować poczucie straty i pomóc bliskim zmarłego przystosować się do zmian.

Jak otrzymać owe świadczenia, które przysługują z OC sprawcy wypadku? Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym należy podjąć określone działania. Jest to między innymi:

 • oszacowanie wartości poniesionych strat;
 • wypełnienie i złożenie wniosku o odszkodowanie;
 • szanse na uzyskanie odpowiedniej wysokości rekompensaty zwiększają zgromadzone wszelkie dokumenty potwierdzające doznane straty psychiczne i materialne;
 • ustalenie, jeśli to możliwe, kto był sprawcą wypadku – w tym celu może być konieczny udział w postępowaniu sądowym.

Przez jaki okres można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym? Jeśli wypadek był przestępstwem, okres przedawnienia wynosi 20 lat. W zwykłym trybie postępowania towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie zazwyczaj przed upływem 30 dni. Natomiast w sytuacji, gdy toczyło się postępowanie, podczas którego ustala się sprawcę wypadku, zakład ubezpieczeniowy ma prawo wypłacić wydłuż postępowanie co do wypłaty odszkodowania.

TO TEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym? >>>

Wynegocjowanie odpowiedniej wysokości świadczeń odszkodowawczych od towarzystwa ubezpieczeniowego jest procesem czasochłonnym i bardzo kosztownym, zwłaszcza emocjonalnie.

Pamiętaj też, że nie zawsze jest możliwe zawarcie ugody. Wtedy dla uzyskania odszkodowania konieczne będzie wejście na drogę sądową. W tej kwestii najkorzystniej jest więc skontaktować się z wykwalifikowaną kancelarią odszkodowawczą, która w tak trudnym momencie dla bliskich zdejmie ciężar koncentrowania się na wszelkich formalnościach i negocjacjach z firmą ubezpieczeniową.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie po wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

Zadośćuczynienia dla osób najbliższych za śmiertelne wypadki drogowe z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia, która jest obowiązkowa. To ona chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami wyrządzonymi na skutek poruszania się posiadanego przez niego pojazdu (nawet do 5 mln euro - tyle gwarantuje nam polisa OC pojazdu w oparciu o polskie prawo) Gdy takiej polisy nie ma, wypłatą odszkodowania zajmuje się Fundusz Ubezpieczeniowy Gwarancyjny. Kto może domagać się odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym z OC sprawcy? Według kodeksu cywilnego taka możliwość obejmuje krąg najbliższych osób ofiary:

 • współmałżonka,
 • rodziców,
 • dzieci,
 • rodzeństwo,
 • dziadków,
 • konkubinę/konkubenta,
 • ojczyma/macochę,
 • przyrodnie rodzeństwo,
 • dzieci przyjęte na wychowanie.

Roszczeń odszkodowawczych mogą dochodzić osoby niezwiązane więzami krwi ze zmarłym.

Najważniejsza jest tu silna więź emocjonalna między zmarłym, a starającym się o odszkodowanie. Każda sprawa jest też rozpatrywana w indywidualny sposób. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 446 § 4 kodeksu cywilnego, który mówi, że zadośćuczynienie nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej. Ma ono na celu złagodzenie cierpienia psychicznego, które zostało wywołane śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w zaistniałej, zupełnie nowej dla niego sytuacji.

Czy pasażer sprawcy wypadku może liczyć na odszkodowanie?

Jeśli pasażer został poszkodowany w wyniku wypadku, ma prawo starać się o odszkodowanie.  Nie ma też znaczenia tutaj, z kim podróżował: czy ze sprawcą, czy też z poszkodowanym. Odszkodowanie należy się także poszkodowanemu pasażerowi będącemu współposiadaczem pojazdu, którym została wyrządzona szkoda - Sąd Najwyższy przedstawił swoje stanowisko w uchwale z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 115/07).

TO TEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku samochodowym. Od czego zależy? >>>


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl